Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Asbest Inspecties & Analyses » Wateronderzoek
Home » Asbest Inspecties & Analyses » Wateronderzoek

Wateronderzoek

Drinkwaterkwaliteit is van hoge kwaliteit in Nederland. Ieder leidingwaterinstallatie inn Nederland moet voldoen aan de gestelde NEN 1006. Deze dient als voorschrift en is ook meegenomen in het bouwbesluit.

Als eigenaar van een collectieve watervoorziening bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dit houdt onder andere in dat het geen legionella mag bevatten.

In het Drinkwaterbesluit staat dat de zogenaamde prioritaire instellingen moeten beschikken over een actueel legionella beheersplan en dat er ieder halfjaar een bemonstering en analyse op legionella moet plaatsvinden. De naleving van deze wetgeving wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Onder prioritaire instellingen worden onder andere ziekenhuizen en zorginstellingen, zwem- en badgelegenheden, verblijfsaccommodaties, kampeerterreinen,  jachthavens, leidingwaterinstallaties op evenementen, asielzoekerscentra, penitentiaire instellingen en truckstations met douchegelegenheid verstaan.

Ook voor bedrijven met zorgplicht, denk aan sporthallen, kantoorgebouwen, brandweerkazernes etcetera, kan het van belang zijn om aan legionellabeheer te doen en periodiek monsters te laten nemen en analyseren om legionella preventief te voorkomen.

In samenwerking met SGI Compiance kunnen wij een legionella beheersplan opstellen. Dit omvat de volgende zaken:

  • Het opstellen van een legionella risicoanalyse en beheersplan (BRL6010)
  • Het opstellen van een NEN 1006 rapportage (zorgplicht)
  • Bouwbegeleiding
  • Het nemen van watermonsters op locatie
  • Het analyseren van watermonsters in ons gecertificeerd laboratorium
  • Zwembad wateronderzoek
  • Het controleren van keerkleppen op locatie
  • Het adviseren en begeleiden bij legionella overschrijdingen
  • Binnenmilieu metingen (microbiologisch)

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

menuarrow-right