Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Asbestinventarisatie
Home » Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie

Heeft u vermoeden van de aanwezigheid van asbest in uw woning of bedrijfspand? FIND Asbestinventarisatie kan het voor u opsporen. Wij kunnen het opsporen in onder andere woningen, bouwwerken, fabrieken en materialen en schepen.

Een asbestinventarisatie bestaat uit een locatieonderzoek waarbij het gebouw doorlopen wordt, materiaalmonsters genomen worden wanneer asbest verdacht materiaal aangetroffen wordt. Het doel van een inventarisatie is vaak een renovatie of sloop van gebouwen, verkoop van woning, kantoorpand of gebouw of een risicobeoordeling van aanwezige asbest.

Tijdens een asbestinventarisatie brengen we alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw in kaart. Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Dit doen we door het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het interviewen van gebruikers of beheerders. Wanneer er asbest is gevonden, wordt het door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) bemonsterd en vervolgens door een het laboratorium geanalyseerd.

De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Zo bepalen we de hoogte van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren.

Wat ontvangt u van ons:

  • Overzichtelijke rapportage, conform bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540), binnen vier dagen ontvangen
  • Samenvatting behorende bij betreffende asbestinventarisatierapport (geschikt voor calculatie)
  • Line-up registratie (opsomming met beperkingen en eventueel nog te nemen stappen)
  • Continue updates over de werkzaamheden
  • Een betrouwbaar en onafhankelijk advies

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Per 1 juni 2008 geldt in Nederland de norm bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling (voorheen SC-540). Dit betekent een wettelijke verplichting van asbestinventarisatie bij alle gebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Dit mag enkel nog uitgevoerd worden door deskundige en gecertificeerde bedrijven. Deze verplichting geldt voorafgaand aan een renovatie of sloop. Eigenaren, vastgoedeigenaren en wooncorporaties voeren asbestinventarisaties uit in het kader van de Arbowetgeving, Woonwetgeving en met het oog op eventuele aansprakelijkheid.

menuarrow-right