Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Asbestinventarisatie » Quickscan Flora & Fauna
Home » Asbestinventarisatie » Quickscan Flora & Fauna

Quickscan Flora & Fauna

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en vervangt drie wetten: de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming vormt mede een leidraad voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare ruimte. Iedereen die aan het werk gaat in stedelijk en landelijk gebied krijgt te maken met de wet Natuurbescherming. Voor ingrepen die gevolgen hebben op het voortbestaan van planten en dieren (en welke ingrepen hebben dit niet) moet steeds een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Voorschriften met betrekking op de uitvoering van deze wet staan beschreven in een gedragscode.

Wat betekend dit voor renovatie, verbouwing en/of sloop van een pand? Of voor asbestinventarisatie en het verwijderen (saneren) van asbesthoudende toepassingen buitenshuis?

Wanneer er gerenoveerd, verbouwd en/of gesloopt gaat worden is een onderzoek naar de flora & fauna verplicht. Verschillende beschermde dieren nemen vaak toevlucht onder dakpannen of zolders van huizen en gebouwen waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vleermuizen en zwaluwen.

Om te voorkomen dat er oponthoud komt als gevolg van het niet tijdig kunnen regelen van de eventuele ontheffing, is het verstandig onderzoek te laten doen. Bij FIND Asbestinventarisatie zijn de deskundige inventarisatie asbest (DIA’s) opgeleid om deze zogenoemde ecologische Quickscan uit te voeren.

Wanneer er tijdens een inventarisatie meteen gekeken kan worden naar de flora & fauna van het te inspecteren pand is dat een win-win situatie. Zo kan tijdig, indien noodzakelijk, de ontheffing aangevraagd worden voor de eventuele werkzaamheden.

menuarrow-right