Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Asbest Inspecties & Analyses » Eindcontroles na asbestsanering
Home » Asbest Inspecties & Analyses » Eindcontroles na asbestsanering

Eindcontroles na asbestsanering

Op welke wijze gesaneerde locaties worden vrijgegeven hangt af van de situatie van de sanering. Betreft het een binnen sanering, dan zal er een containment gebouwd worden waar een luchtmeting (vrijgave meting) en een visuele nacontrole ingezet worden. Wanneer het een buiten sanering betreft, is een visuele eindcontrole voldoende. Deze eindcontroles worden uitgevoerd volgens de NEN 2990 norm.

Visuele Eindcontrole

Na een asbestsanering is het verplicht om een eindcontrole uit te laten voeren op de locatie waar de sanering heeft plaats gevonden. Tijdens deze controle wordt gekeken of de asbestsanering correct uitgevoerd is en de locatie weer veilig betreden kan worden.

FIND Inspecties & Analyses beschikt over een team van gecertificeerde inspecteurs die getraind zijn in het detecteren van asbesthoudende materialen en het correct rapporteren van de observaties.

Luchtmeting na asbestverwijdering

Onze mobiele dienst beschikt over speciaal ingerichte meetwagens waarmee ter plaatse de uitslag van luchtmetingen en eindcontroles kan worden vastgesteld.

De mobiele laboratoria van FIND Inspecties & Analyses, onze buitendienst, worden dagelijks ingepland vanuit kantoor te Heerenveen om luchtmetingen uit te voeren en te analyseren. De luchtmetingen worden uitgevoerd om asbest concentraties in de lucht te bepalen na bijvoorbeeld een asbestverwijdering.

Luchtmetingen na asbestverwijdering worden conform NEN2990 verricht. Bij een luchtmeting vormt de visuele inspectie een onderdeel van deze verrichting. De inspecteur zal pas na een goedkeurende visuele inspectie overgaan tot het bemonsteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor worden op strategische punten luchtbemonsteringspompen, voorzien van cellulosefilters, geplaatst. Na bemonstering worden de cellulosefilters ter plaatse middels microscopisch onderzoek geanalyseerd. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm kan de inspecteur de vrijgaverapportage opmaken.

De vrijgaverapporten worden voorzien van een duidelijke tekening en fotomateriaal. Zo weet u na onze eindcontrolemeting direct of de opgeleverde saneringslocatie voldoet aan de gestelde eisen in de normering. Het rapport met onze bevindingen van het onderzoek conform NEN 2990 wordt afgegeven op de locatie.

Nieuw: eindcontroles in MiniContainment.

Bij een MiniContainment is er een klein doorzichtig frame over de te verwijderen toepassing geplaatst. Deze methode voor het saneren van asbest zorgt voor onder andere minder overlast en gebruiksgemak voor de saneerder en voor de inspecteurs. Zo hoeft er geen beschermende kleding en adembescherming gedragen te worden, met uitzondering van veiligheidsschoenen en eventueel helmen. Het gebruik van een minicontainment zorgt er in de praktijk voor dat het blootstellingsrisico van de asbestsaneerder, onze inspecteurs en eventueel derden tot een absoluut minimum beperkt wordt.

De eindcontrole wordt op soortgelijke wijze uitgevoerd. Op de MiniContainment zitten speciale aansluitingen voor de luchtbemonsteringspompen. De inspectie van een MiniContaiment wordt geheel volgens NEN 2990 uitgevoerd. Wel zijn hier in sommige gevallen de uitzonderingen zoals omschreven in artikel 4.3 van het arbobesluit van kracht.

FIND Inspecties & Analyses is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als asbest inspectie instelling en testlaboratorium. De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L473. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I224.  

menuarrow-right