Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Asbestinventarisatie » Chroom-6 onderzoeken
Home » Asbestinventarisatie » Chroom-6 onderzoeken

Chroom-6 onderzoeken

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting.

Chroom 6 wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld. De belangrijkste toepassingen waar chroom-VI kan zijn aangebracht:

  • Voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken;
  • In anticorrosiemiddelen voor metalen oppervlakken;
  • In houtconserveringsmiddelen (bijvoorbeeld in schuttingen en tuinhuisjes;
  • Productie van andere chroomverbindingen.

FIND Bedrijven kan Chroom-6 onderzoeken voor u uitvoeren.

Wanneer u eigenaar bent van een chroom-VI verdacht gebouw of object en u wilt sloop, onderhoud of schilderwerkzaamheden plegen, dan bent u verplicht om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen; waaronder chroom-6.

Doel chroom-VI inventarisatie

Het doel van een chroom-VI inventarisatie betreft het inzichtelijk maken óf, waar en in welke hoeveelheid/mate er conserveringslagen aanwezig zijn, waarin chroom-VI is toegepast.

Chroom-6 en Asbestinventarisatie

Tijdens een asbestinvetarisatie kunnen ook monsters genomen worden ten behoeve van een chroom-6 onderzoek. De materiaalmonsters worden vervolgens naar een gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. De analyses van deze materiaalmonsters vergen veel tijd en zijn bovendien behoorlijk kostbaar. Tevens is er een substantiële hoeveel materiaal nodig, wat schade aan het materiaal veroorzaakt. De omgang met chroom-VI is een expertise op zich. Anders dan bij asbest, kan er nog niet een risicoklasse met bijbehorende maatregelen aan een inventarisatie worden gekoppeld. Met andere woorden: het verwijderen van chroom-VI is maatwerk. Laat dit dus doen door een bedrijf dat hier gespecialiseerd in is.

menuarrow-right