Asbestinventarisatie, Inspecties & Analyses, Bodemadvies
Home » Bodemadvies » Waterbodemonderzoek
Home » Bodemadvies » Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Soms is het nodig werkzaamheden op of in een waterbodem uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan uitbaggeren of het aanleggen van duikers of bruggen.

Dan wil je inzicht in de kwaliteit en samenstelling van de waterbodem. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt, is een waterbodemonderzoek nodig. Ook bij verkoop of aankoop van een kavel met  sloot of vijver kan het belangrijk zijn de kwaliteit van een waterbodem te kennen.

Historisch vooronderzoek NEN 5717

Voorafgaande aan de uitvoering van een waterbodemonderzoek wordt een historisch vooronderzoek op basis van de NEN 5717 uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt een onderzoeksplan voor het uitvoeren van het waterbodemonderzoek opgesteld.

Waterbodemonderzoek NEN5720

Met een waterbodemonderzoek worden zowel de opbouw en de chemische kwaliteit van de waterbodem bepaald. Hierbij wordt geadviseerd in het juiste stoffenpakket om de toepassingsmogelijkheden binnen het Besluit Bodemkwaliteit mogelijk te maken.

Met dit plan gaan veldmedewerkers aan de slag om het waterbodemonderzoek uit te voeren. Tijdens de veldwerkzaamheden worden, volgens alle geldende richtlijnen en protocollen, monsters van de waterbodem genomen. Deze monsters worden vervolgens naar het laboratorium gestuurd en geanalyseerd.

De resultaten van zowel deze analyses als het uitgevoerde onderzoek worden opgenomen in een duidelijke rapportage waarin onder meer een advies over de toepassingsmogelijkheden wordt gegeven.

Meer informatie?

Wij geven u graag advies.
Neem contact op
menuarrow-right